Träna, vila eller behandla bort smärta?

Smärta är något vi alla upplever vid olika tillfällen i livet. Smärta är i många fall förknippat med rörelse samt med vila som åtgärd. Hur väl stämmer detta? Vad innebär egentligen smärta? Och är verkligen vila den bästa åtgärden?

Ca 20% (utom smärta vid cancer) av befolkningen lever med långvarig smärta och en betydande del av dessa har svårigheter att leva med sin smärta. År 2003 beräknades de samhällsekonomiska kostnaderna vara ca 87,5 miljarder kronor. Av dessa var 7,5 miljarder direkta vårdrelaterade kostnader medan 80 miljarder var indirekta kostnader, som till exempel följd av sjukdomsrelaterad arbetsfrånvaro.
 
Är vila och tabletter den bästa lösningen? Det kan leda till en kortsiktig effekt. Många studier som görs inom detta visar ofta den kortsiktiga effekten, både positivt och negativt. Studierna missar dock många av de negativa effekter som kan uppstå på lång sikt.

I dagens hälsovård finns det mängder av alternativa lösningar så som massage, manipulation/mobilisering och akupunktur. Vad har dessa för effekter på smärta?
 

  • Det finns inte tillräckligt med underlag för att visa att massage leder till antingen kortsiktiga eller långsiktiga effekter när det gäller långvarig smärta.

 

  • Manipulation och mobilisering kan vara åtgärder så som muskeltöjning, mjukdelsbehandling och stabiliseringsträning. Det vetenskapliga underlaget för dessa metoder gentemot andra metoder är inkonsekventa/motsägande.

 

  • Akupunktur har bättre effekt än ingen behandling alls vid framförallt tennisarmbåge, ländryggssmärta och vid smärta från nacke/skuldror. Biverkningarna från aktiv akupunkturbehandling är lätta och övergående. Det kan vara till exempel illamående, trötthet och förstärkt smärta.

Fysisk aktivitet har en smärtmodulerande effekt

Fysisk aktivitet är en kostnadseffektiv behandlingsstrategi och har många positiva effekter. Framförallt är behandlingen effektiv för patienter som får professionell hjälp. För personer med långvarig ryggsmärta har fysisk aktivitet en bättre effekt än fysiskt passiva och aktiva behandlingar. För personer med smärta i nacke ger fysisk aktivitet samma positiva effekt som vid professionell ledd träning. Den största effekten sker när en person får både professionell ledd hjälp med träningen i kombination med beteendeterapi för att förändra det beteende som i många fall är orsaken till smärtan.

Fysisk aktivitet har en integrerad smärtlindrande effekt. Det har visat sig i olika experimentella studier att fysisk aktivitet kan ha en ökande effekt av smärta under aktivitetens gång, men att olika former av fysisk aktivitet har en minskande effekt av smärtan efter aktivitetens gång. Den långvariga effekten visar också att personer som är regelbundet fysiskt aktiva har en högre smärttolerans.
 
Träning när en person har en smärtproblematik bör alltså ej undvikas utan snarare prioriteras framför alternativa behandlingar. Det kommer hela tiden nya studier som visar olika effekter av träning. Just behandling av smärta är något som förändras allt mer från att vara former av vila och tabletter till att vara olika former av fysisk aktivitet för att förändra beteendet som ofta leder till smärttillståndet. Med rätt hjälp i form av träningsprogram, träningsråd och beteendeterapi kan en långvarig effekt av minskad smärta uppnås.Källor: http://www.tandlakartidningen.se/media/1738/sbu_12_2006.pdf , http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2018/02/43.-Sm%C3%A4rta.pdf

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln