Minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar med mental träning i skolan

När eleverna återgår till normal skolgång med daglig undervisning på plats är frågan om inte ämnena bör ses över? I ett samhälle där psykisk ohälsa blir allt vanligare är avsaknaden av undervisning, hjälpmedel och mental träning oförståelig.

​​​​​​​Konstant uppkopplade med mobiltelefonerna i händerna i ett samhälle som skakats om av en pandemi. Undervisning på distans med inställd idrott och minskade sociala tillställningar. Ja, det är många och stora förändringar som skett för barn och ungdomar på kort tid. Det har gått så snabbt att det är stor skillnad på dagens skolmiljö jämfört med skolmiljön för 15 år sedan.

Det konstanta bruset

Den största skillnaden för barn och ungdomar idag jämfört med för 15 år sedan är det konstanta uppkopplande med mobiltelefonerna. Redan från tidig ålder går barn med mobiler i händerna. Utvecklingen har gått så snabbt att forskare varnar för hur detta kommer att påverka nästa generation. Det vi vet är att hjärnan inte i närhet har utvecklats i samma takt som tekniken. Det finns inget som tyder på att hjärnan har utvecklats alls sedan stenåldern. Den är inte skapad för att konstant samla information och intryck som mobilerna ger.

Psykisk ohälsa har ökat kraftigt bland barn och ungdomar under de senaste 20 åren. Curt Hagquist som är professor i folkhälsovetenskap vid Centrum för forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet menar på att smartphones är starkt bidragande till detta. Curt Hagquist menar på att det är få förändringar som skapat så stor skillnad som smartphones. Enligt professor Hagquist bidrar smartphones bland annat till kropps- och utseendefixeringar samt cybermobbning. Hagquist menat på att ett stort problem med smartphones är att informationsteknologin gör att barn och ungdomar hamnar i utsatta lägen där det hela tiden finns krav på hur man ser ut och hur man exponerar sig själv.

Psykisk ohälsa ökar

Att allt fler barn och ungdomar är stressade, känner ångest och är deprimerade skapar följdproblem så som sömnsvårigheter, yrsel, spänningshuvudvärk, magont, nedstämdhet och nervositet. I den senaste uppdateringen från Folkhälsomyndigheten den 5e mars 2021 där de sammanställt siffror från de senaste studierna är det påtagligt att psykisk ohälsa är ett stort problem bland barn och ungdomar. Bland 15-åriga flickor är problematiken störst där 62 procent uppgav att de har återkommande psykosomatiska besvär. Hos killarna är siffran 35%. Bland 11- och 13-åriga killar är den psykiska ohälsan som lägst. Trots det uppgav ca 30% att de har återkommande psykosomatiska besvär. Var tredje kille i åldern 11 och 13 år har alltså återkommande psykosomatiska besvär och här är den psykiska ohälsan som lägst! Det finns inget som tyder på att trenden går åt rätt håll, utan de senaste rapporterna visar att den psykiska hälsan ökar hos barn och ungdomar.

Mental träning i skolan

Hur kan detta förändras? Teknologin kommer att fortsätta utvecklas. Det konstanta bruset kommer att öka. De krav som samhället ställer på barn och ungdomar idag är annorlunda än för 15 år sedan. Bör inte läroplanen ändras i takt med utvecklingen? Ämnen som religion, historia, musik, matematik, hemkunskap och bild finns fortfarande kvar i läroplanen. Detta är samma ämnen som funnits under lång tid. Från och med den 1 juli 2022 skall nya kursplaner starta. Här kan man se att det återigen är samma ämnen. Det enda ämnet med fokus på hälsan är ”Idrott och hälsa”. Kollar man upplägget för denna kurs så finns det inget om mental träning. Detta är en kurs som ska fokusera på idrott och hälsa men trots det är avsaknaden av någon form av mental träning total.

För att ändra trenden och få stopp på ökningen av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar hade ett ämne om detta varit logiskt att få in i läroplanen. De mentala krav som dagens moderna samhälle ställer kräver att barn och ungdomar får verktyg att hantera dessa. Nu ska man inte väga ämnen mot varandra men när siffrorna är så höga som att 62% upplever återkommande psykosomatiska besvär måste man ställa sig frågan om inte mental träning bör anses viktigare än t.ex bild eller om inte antalet timmar som ägnas åt matematik kan ses över.

När utvecklingen är konstant där tekniken utvecklas i en rasande fart förändras även de förutsättningar, krav och villkor som barn och ungdomar växer upp under. På kort tid har psykisk ohälsa bland barn och ungdomar blivit ett stort problem där hjälpmedel, information och verktyg att hantera detta lyser med sin frånvaro. Här måste det ske en förändring, och det måste ske nu. Annars kommer den psykiska ohälsan fortsätta att växa och sätta allt större avtryck hos barn och ungdomar. Redan i nästa studie kanske 62% har blivit 82% eller 100%?

 
Källor: https://fof.se/tidning/2014/3/artikel/hur-star-sig-stenaldershjarnan , https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forskare-smartphones-ligger-bakom-psykisk-ohalsa-bland-unga , https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/barns-psykiska-halsa/ , https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs--och-amnesplaner/andrade-kursplaner-i-grundskolan

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln