Covid-19-pandemins påverkan på den psykiska hälsa

För ungefär ett år sedan tog sig covid-19-pandemin till Sverige på allvar. Pandemin har sedan dess påverkat alla på ett eller annat sätt. Vi ser det dagliga dödsantalet, restriktionerna har stängt ner det mesta, skolorna har under lång tid till stor del varit stängda och många har jobbat hemifrån under en längre period. Att allt detta kommer att få konsekvenser för samhället är de flesta medvetna om. Men vad innebär detta för vår psykiska hälsa? Och är det något vi kan påverka?

Ökad psykisk ohälsa

Situationen vi befinner oss i har vänt upp och ner på det samhälle vi kände igen. Några av de tänkbara konsekvenser detta kan få på folkhälsan är minskad fysisk aktivitet, ökad matkonsumtion och ökat stillasittande. De första rapporterna indikerar också att pandemin har ökat den psykiska ohälsan.

Folkhälsomyndigheten rapporterar att det psykiska välbefinnandet har minskat under pandemin. Enligt studier så har psykiska besvär ökat. Där verkar också finnas ett samband mellan de ökade psykiska besvären och att vara direkt eller indirekt påverkad av covid-19 genom att själv vara insjuknad i sjukdomen, ha en närstående som fått covid-19 eller att ha en bekant som blivit sjuk av covid-19. Det konstanta informationsöverflöd som är lätt att drabbas av under pandemin kan bidra till stress, ångest och depression. Däremot kan information som känns tillförlitlig bidra till minskad stress, ångest och depression.

Må bättre med mental träning

Om nu covid-19-pandemin bidrar till en ökad psykisk ohälsa så är frågan om det går att påverka? Finns det något vi kan göra för att minska stress, ångest och depression? Svaret på den frågan är att det faktiskt går att påverka den psykiska hälsan. Mental träning har visat sig vara en effektiv metod för att motverka just stress, ångest och depression. Mental träning är en teknik som bygger på avspänning och avspänd koncentration.

Några av de positiva effekter mental träning bidrar till:

 

  • Bättre förmåga att påverka yttre samt inre stress.
  • Ökad koncentration och fokus.
  • Inre balans.
  • Känsla av egenkontroll.
  • Bättre självkänsla.
  • Minskad oro och ångest.


Trots att det finns många olika varianter av mental träning så har alla samma mål, nämligen att bidra till ett bättre mående och en bättre hälsa. För att hitta den variant som passar och kan hjälpa dig så kan du testa olika guidade meditationer på Youtube, ladda ner någon av alla appar som finns eller kontakta en mental tränare.

De första studierna som gjorts kring covid-19-pandemin indikerar att pandemin skapar en ökad psykisk ohälsa. Ökad självrapporterad stress, ångest och depression är alla dessa resultat av covid-19-pandemin. I mörkret finns dock ett ljus. Mental träning är en effektiv metod mot psykisk ohälsa. Och det är en metod som alla kan utföra var som helst, när som helst. Förhoppningsvis kan detta bidra till en minskad psykisk ohälsa i framtida rapporter.

 
Källor: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-pandemins-tankbara-konsekvenser-pa-folkhalsan/ , https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/paverkar-covid-19-pandemin-befolkningens-psykiska-halsa/?pub=78907 , https://www.mentalatranarforbundet.se/mental-traning/

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln